Rekrutacja do Policji

Praca w Policji to nie jest łatwy kawałek chleba. Jednocześnie nie jest łatwo zdobyć tam zatrudnienie, bo kandydaci muszą przejść pozytywnie szereg testów, a także długą rozmowę kwalifikacyjną. Testy psychologiczne do Policji są trudne, bo prowadzone są w formie kilkugodzinnego, wnikliwego testu psychologicznego. Sprawdzanie kandydatów na wielu płaszczyznach ma sprawdzić zachowania i reakcje w różnych sytuacjach.

Większość kandydatów uważa, że najtrudniejszym etapem jest test typu Multiselect. Bada on cztery podstawowe obszary związane z osobowością kandydata. Mówimy tu o zdolnościach intelektualnych, postawie w przyszłej pracy, stabilności emocjonalnej oraz zachowaniach społecznych, jakie dana osoba może wykazywać. Testy psychologiczne do Policji są prowadzone w takiej formie przez psychologów, którzy potrafią trafnie zinterpretować zachowania kandydata.

Komisja rekrutacyjna musi odpowiedzieć na wiele pytań związanych z osobą ubiegającą się o pracę w Policji, między innymi: jakie są jego cechy charakteru oraz czy ma dużą odporność na stres. Dlatego pytania są przekrojowe, a przyszli policjanci są pytani również o bardziej osobiste kwestie, jak na przykład stopień zadowolenia z życia osobistego czy stosunek do innych osób. Nie ulega wątpliwości, że służba w Policji wymaga odpowiednich kwalifikacji, a więc kandydaci muszą mieć stawiane większe wymagania niż na komercyjnym rynku pracy.