Psychoterapia uzależnień Piła – opis działalności.

Uzależnienie to stan, w którym człowiek przestaje panować nad wykonywaną czynnością. Chęć powstrzymania danego działania, jak również potrzeba fizjologiczna przyjęcia danej substancji jest mocniejsza od samej woli osoby uzależnionej. W takiej sytuacji warto wspomóc się profesjonalną pomocą. Psychoterapia uzależnień Piła oferuje swoim podopiecznym pełen zakres pomocy zarówno psychologicznej, jak i mentalnej. Uczestnicy terapii bez względu na uzależnienie mogą skorzystać z fachowej porady, jak również przejść przez cały proces odwyku. Psychoterapia uzależnień Piła to ośrodek, który zajmuje się zarówno osobami młodymi, jak i dorosłymi, którzy nie radzą sobie z danym nałogiem. Dzięki fachowej opiece możliwe jest poznanie człowieka, jego problemów, jak również wskazanie mu prawidłowej drogi. Gabinet psychoterapeutyczny walczy z przypadkami takimi jak: nałóg narkotykowy, alkoholowy, uzależnienie od gier, seksu, itp. Poszczególne sesje podzielone są na zajęcia grupowe oraz indywidualne. W niektórych przypadkach terapii podlega cała rodzina osoby uzależnionej. Na tego rodzaju spotkaniach bliscy uczą się asertywności w stosunku do osoby uzależnionej, ale jednocześnie poznają sposoby pomocy jej oraz dodawania odpowiedniego wsparcia czy pomocy psychologicznej.