Czy genom człowieka może się stać pilnie strzeżoną własnością firm farmaceutycznych? Wydarzenia ostatnich lat napawają jednak optymizmem -uczeni z firm prywatnych doszli do porozumienia z reprezentantami sektora publicznego, można więc oczekiwać, że sekwencja DNA człowieka będzie własnością publiczną, podobnie jak wiele opublikowanych dotychczas sekwencji genomowych innych organizmów. Oczywiście firmy biotechnologiczne będą wykorzystywać komercyjnie konkretne zastosowania zdobytej wiedzy, wytwarzając nowe leki, opracowując testy diagnostyczne itp. Biotechnologia, wykorzystująca osiągnięcia genomiki, stanowi już obecnie znaczącą część gospodarki krajów rozwiniętych. Kwestią dalszej przyszłości jest wykorzystanie wiedzy na temat genetycznych mechanizmów schorzeń ludzkich dla ich leczenia. Obecnie potrafimy wykrywać część chorób genetycznych, w niektórych przypadkach diagnoza pozwala na skuteczne leczenie objawowe, w innych jest wyrokiem śmierci. Coraz częściej jednak mówi się o terapii genowej, czyli korygowaniu schorzeń genetycznych u podstaw. Poza pojedynczymi przypadkami terapia genowa pozostaje w fazie wczesnych eksperymentów, rozwój genomiki z pewnością jednak przyczyni się do przyspieszenia jej postępów. Jak każde osiągnięcie myśli ludzkiej, genomika przynosi nadzieje i obawy, od mądrości ludzi zależy, jaki użytek poczynimy z jej osiągnięć.