Hipoteza jest ideą abstrakcyjną, więc nie można jej sprawdzić bezpośrednio. Niemniej jednak sugeruje ona pewne logiczne skutki, tj. dające się zaobserwować rzeczy lub zjawiska, które nie mogą być fałszywe, jeżeli ona jest prawdziwa. Jeżeli jednak hipoteza w rzeczywistości jest fałszywa, to inne określone przewidywania powinny to ujawnić. Przyjmujemy więc tutaj, że przewidywanie jest dedukcyjną logiczną konsekwencją hipotezy. Przewidywanie można sprawdzić, prowadząc kontrolowane doświadczenia. Biolodzy już dawno zaobserwowali, że jądro jest najważniejszą częścią komórki, i wysunęli hipotezę, że ma zasadnicze znaczenie dla jej funkcjonowania. Przewidywali, że usunięcie jądra może spowodować śmierć komórki. Przeprowadzono więc doświadczenie polegające na chirurgicznym usunięciu jądra z ciała ameby – organizmu jednokomórkowego. Po zabiegu ameba żyła jakiś czas, poruszała się, ale nie rosła i po kilku dniach obumarła. Wynik tego doświadczenia jednoznacznie sugerował, że jądro istotnie jest niezbędne do procesów metabolicznych zapewniających wzrost i rozmnażanie się komórki. Pojawiło się jednak pytanie, czy przyczyną śmierci ameby mógł być sam zabieg operacyjny, nie zaś brak jądra. Przeprowadzono zatem kontrolowane doświadczenie, w którym dwie grupy ameb poddano identycznym urazom operacyjnym, przy czym amebom z grupy doświadczalnej usuwano jądro, a z grupy kontrolnej – nie. Grupa doświadczalna różniła się od kontrolnej tylko pod względem jednej zmiennej – skutku zabiegu. Do ciała ameb z grupy kontrolnej wprowadzano mikropętlę i wykonywano nią ruchy symulujące usuwanie jądra, po czym ją wyciągano; pozostawiając jądro na miejscu. Ameby poddane takiemu zabiegowi zdrowiały, po czym nadal rosły i dzieliły się, podczas gdy ameby pozbawione jądra obumierały.