Każda komórka powstaje w wyniku podziału innej, wcześniej istniejącej komórki. Ten niezwykle ważny proces umożliwia organizmowi wzrost, naprawę uszkodzonych części i reprodukcję. Komórki są podstawowymi jednostkami życia i zasadniczym łącznikiem między pokoleniami. Nawet najprostsza komórka zawiera znaczną ilość precyzyjnie zakodowanej informacji genetycznej w postaci cząsteczek kwasu deoksyrybonukleinowego, które wspólnie tworzą genom organizmu. Ge-nomy są złożone z jednostek informacyjnych zwanych genami, które kontrolują aktywność komórki i które przekazuje ona komórkom potomnym. Kiedy komórka dzieli się, informacja zawarta w DNA musi zostać wiernie skopiowana, a kopie muszą trafić do każdej komórki potomnej dzięki precyzyjnie działającemu mechanizmowi. DNA jest bardzo długą, nitkowatą cząsteczką, która łatwo się zwija, a także rozrywa. Jądra komórek eukariotycznych zawierają zwykle wiele cząsteczek DNA. W ten sposób, w wyniku kolejnych podziałów mitotycznych, liczba chromosomów pozostaje stała. Większość komórek ciała eukariontów dzieli się właśnie drogą mitozy. Mejoza, w której liczba chromosomów w komórkach potomnych spada o połowę. Mejoza jest niezbędna w procesie rozmnażania płciowego, podczas którego dochodzi do fuzji dwóch komórek płciowych, zwanych gametami, i powstania komórki zwanej zygotą. W wyniku mejozy każda gameta otrzymuje tylko połowę liczby chromosomów rodzicielskich, co uniemożliwia zwielokrotnienie liczby chromosomów w zygocie.